Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας μπορεί να τοποθετήσουμε στο σύστημα σας, πληροφορίες με τη μορφή “cookies”.

Τα cookies μπορούν να μας βοηθήσουν με ποικίλους τρόπους, όπως το να προσαρμόζουμε την ιστοσελίδα μας στις διαφορετικές σας ανάγκες κάθε φορά.

Αν δεν αποδεχθείτε τα cookies, τότε ενδέχεται η ιστοσελίδα μας να μη λειτουργήσει σωστά.

Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε να αποδεχθείτε τη χρήση των “cookies” ή να την αρνηθείτε. Μπορείτε από τις συσκευές σας να σβήσετε τα “cookies”.