ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 • ΕΓΓΡΑΦΗ ONLINEΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ(pdf)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ(pdf)

  Μπορείτε να εγγραφείτε και από εδώ:

  1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ

  (Παρακαλούμε να συμπληρώσετε με κεφαλαία γράμματα):

  * τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2472/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.4024/2011.

  2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ:


  Για όλες τις κατηγορίες ΔΩΡΕΑΝ


  3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ
  Σημείωση: τα έντυπα εγγραφής (pdf) πρέπει συμπληρώνονται και να αποστέλλονται στην διεύθυνση email: mtsami@otenet.gr

  Εναλλακτικά η εγγραφή μπορεί να γίνει στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα στοιχεία και πατώντας ΑΠΟΣΤΟΛΗ, (Παρακαλούμε να συμπληρώνετε με κεφαλαία γράμματα)