• Φόρμα Εγγραφής

  EΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
  Το έντυπο εγγραφής, πρέπει να συμπληρωθεί με κεφαλαία γράμματα και να αποστέλλεται στο e-mail: mtsami@otenet.gr

  Αρχείο pdf:ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (.pdf) Αρχείο Word (docx):ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (.docx)


  ΕΓΓΡΑΦΗ

  1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ


  * τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.24721997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.40242011.

  2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
  ΜΕΧΡΙ 15/10/2017 ΑΠΟ 16/10/2017
  ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΟΥ
  ΜΕΛΗ Ε.Ε.Μ. 100 € 120 €
  ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ 130 € 150 €
  ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ 40 € 60 €
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 20 € 30 €
  ΦΟΙΤΗΤΕΣ** 20 € 30 €
  ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ* ΔΩΡΕΑΝ *ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
  *ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α. 24% ΣΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ
  ** Οι φοιτητές είναι απαραίτητο να προσκοµίζουν κατάλληλο
  έγγραφο που να επιβεβαιώνει την ιδιότητα τους
  Η Εγγραφή Περιλαµβάνει
  Παρακολούθηση των Εργασιών του Συνεδρίου, Είσοδο στον Εκθεσιακό χώροτου Συνεδρίου, Χρήση Συστήµατος
  Ταυτόχρονης Διερµηνείας, Συνεδριακό υλικό, επιστιτιστικά σύµφωνα µε την κατηγορία Εγγραφής, Συµµετοχή στην Τελετή
  έναρξης, Συµµετοχή στο Coctail Υποδοχής, Πιστοποιητικό παρακολούθησης του Συνεδρίου.
  Διαδικασία Εγγραφής
  Συµπλήρωση του εντύπου εγγραφής και κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον ακόλουθο λογαριασµό τραπέζης:
  ALPHA BANK, Δικαιούχος: ΜΑΤΙΝΑ ΤΣΑΜΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.,
  Αρ. Λογαριασµού: 70400 200200 6871, Iban Code: GR32 0140 7040 7040 0200 2006 871.
  (Οποιεσδήποτε τραπεζικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τους συµµετέχοντες. Προσωπικές επιταγές δεν γίνονται δεκτές). Σε κάθε
  κατάθεση να αναφέρεται το όνοµα του καταθέτη και το τηλέφωνο του. Το συµπληρωµένο Έντυπο Εγγραφής µαζί µε ένα
  αντίγραφο του καταθετηρίου τραπέζης, να αποστέλλεται σκαναρισµένο µε email: mtsami@otenet.gr
  Ακυρώσεις Εγγραφών
  Δεν γίνονται δεκτές. Γίνονται δεκτές αντικαταστάσεις ονοµάτων
  3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  DIASKEPSIS – MATINA TSAMI
  Μητροπόλεως 28, 54624, Θεσσαλονίκη
  Τηλ.: 2310-276012, e-mail: mtsami@otenet.gr,www.diaskepsis.gr